Info

Aning

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.
RSS Feed
Aning
2021
October
September
May
April


2020
December
November
October
February
January


2019
November
October
September
June
May
April
March
February


2018
December
November
October
September
July
June
May
April
March
February


2017
December
November
October
September
June
May
April
March


2016
October
July
June


2015
November
October
September


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 1
Apr 19, 2017

90-talets digitala revolution medförde en total genomsyrning av medieteknologi i samhället och därmed en omdaning av rådande maktstrukturer, menar Jan Söderqvist och Alexander Bard, framtidsfilosofer och författare till verken Nätokraterna, Det globala imperiet, Kroppsmaskinerna och Synteism. Söderqvist förklarar teorin bakom nätokratin, digital darwinism, informationsförorening, nya tidens maktvillkor och kunskapsvärdering, siandets uppfyllelse och teoretiskt mothugg från Slavoj Žižek. Nämnda filosofer: Gilles Deleuze, Pierre Lévy, Neil Postman och Marshall McLuhan.

0 Comments
Adding comments is not available at this time.