Info

Aning

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.
RSS Feed
Aning
2021
October
September
May
April


2020
December
November
October
February
January


2019
November
October
September
June
May
April
March
February


2018
December
November
October
September
July
June
May
April
March
February


2017
December
November
October
September
June
May
April
March


2016
October
July
June


2015
November
October
September


All Episodes
Archives
Now displaying: June, 2016
Jun 28, 2016

Professor emeritus Sven-Eric Liedman redogör övergripande för det marxska tankegodset och de marxistiska idéerna. Vilken människosyn kännetecknar marxismen? Hur menar marxister att samhället bör organiseras? När uppstod teorin? Vad har den mött för kritik? Vilken kritik riktar den till kontrasterande uppfattningar?

1