Info

Aning

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.
RSS Feed
Aning
2021
October
September
May
April


2020
December
November
October
February
January


2019
November
October
September
June
May
April
March
February


2018
December
November
October
September
July
June
May
April
March
February


2017
December
November
October
September
June
May
April
March


2016
October
July
June


2015
November
October
September


All Episodes
Archives
Now displaying: 2016
Oct 25, 2016

Professor Svante Linusson förklarar den matematiska modellen bakom mandatfördelningen i det svenska valsystemet genom att redogöra för uddatalsmetoden och jämkade uddatalsmetoden. Dessutom förklarar han hur det nuvarande valsystemet kompletteras från och med valet 2018.

Jul 1, 2016

Det här avsnittet spårar den politiska maktens uttryck i olika demokratiska modellers institutionsbygge, koaliationsbildningsförfarande och syn på ansvarsutkrävande. Den nederländske statsvetaren Arend Lijphart kategoriserar demokratier i Westminstermodellen, även kallad majoritetsmodellen, och konsensusmodellen, även kallad konsociationell demokrati. Den sistnämnda är att föredra, enligt honom. Varför? Jonas Hinnfors går igenom Lijpharts argument, de olika modellernas kännetecken samt kritik han bemött och delat ut. Det var lite tjall med ljudet vid inspelning och redigering, ber om ursäkt för det, men lyssna såklart ändå, för det här avsnittet är en smakrik kunskapskaramell. 

Jun 28, 2016

Professor emeritus Sven-Eric Liedman redogör övergripande för det marxska tankegodset och de marxistiska idéerna. Vilken människosyn kännetecknar marxismen? Hur menar marxister att samhället bör organiseras? När uppstod teorin? Vad har den mött för kritik? Vilken kritik riktar den till kontrasterande uppfattningar?

1