Info

Aning

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.
RSS Feed
Aning
2021
October
September
May
April


2020
December
November
October
February
January


2019
November
October
September
June
May
April
March
February


2018
December
November
October
September
July
June
May
April
March
February


2017
December
November
October
September
June
May
April
March


2016
October
July
June


2015
November
October
September


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 1
Nov 12, 2015

Valen är de största återkommande kollektiva eventen som äger rum i samhället. Valforskningsresultat är inte bara en indikator på väljarmobilisering, partipreferenser och opinionsbildning, det är också ett sätt att ta pulsen på demokratin. Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning. Han är verksam vid Göteborgs universitet, är föreståndare för SOM-institutet (samhälle, opinion, medier) och leder det svenska valforskningsprogrammet. I avsnittet förklarar han hur den svenska valforskningen till och vilka förändringar som har skett i det svenska röstningslandskapet sedan den svenska valforskningen etablerades på 1950-talet. Bland annat. 

0 Comments
Adding comments is not available at this time.